Automatizēta sistēma

Mājas lapu var saistīt ar kompleksām, automatizētām sistēmām, kas padara darbus cilvēku vietā.

Piemēram, ražošanas procesu un iekārtu pārraudzības, kontroles un vadības sistēmas, novērošanas iekārtu pārvaldības sistēmas, produktu maiņas sistēmas, interneta veikali* un biznesa vadības sistēmas, kas automatizē darba devēju, darbinieku un klientu savstarpējos biznesa un komunikāciju procesus.

Kāpēc automatizēt ?

Veiksmīgas mājas lapas un sistēmas rada resursu ekonomiju.

Automatizēta sistēma izslēdz cilvēciskā faktora kļūdu rašanos un nodrošina ievērojami ātrāku rezultāta iegūšanu.

Tu dari tieši to, ko vēlies, kamēr Tavas biznesa sistēmas darbojas un mājas lapas informē klientus par Tavu piedāvājumu visu diennakti!

Pilnībā vai daļēji automatizētas mājas lapas un sistēmas ir neatsverami instrumenti jaunu klientu piesaistei un esošo klientu apkalpošanai, kā arī uzņēmuma iekšējo procesu organizēšanai.

Automatizēsim procesus un izveidosim unikālu sistēmu Tavam uzņēmumam. Optimizē resursu izmantošanu un palielini peļņu!

Ļauj vaļu savām idejām!

Ja vien vēlamajam automatizējamam procesam vai darbībai ir iespēja apstrādājamo informāciju iegūt elektroniskā formātā un apstrādes posmus izteikt loģiskos darbību aprakstos, tad, visticamāk, šo procesu varēs automatizēt.

Jāņem vērā, ka tad, ja būs iespējams pilnībā automatizēt visu darbinieku veicamās aktivitātes, tādējādi atbrīvojoties no darbiniekiem, noteiktiem procesiem tas var izrādīties nesamērīgi dārgi – dārgāk kā algot darbinieku.

Pilnīga brīvība

Mājas lapa vai sistēma var ietvert jebkādu Tev nepieciešamo funkcionalitāti. Ideāla mājas lapa satur pat automātisku kaķu barošanas sistēmu un priežu skuju aromāta funkcionalitāti ar sarkasma pieskaņu.

Piemērs – Pārvadājumu loģistikas sistēma nelielam uzņēmumam

Klients veic pasūtījumu, pieslēdzoties mājas lapai vai sistēmas klientu sadaļai, savukārt sistēma uzskaita visus klientus un to pasūtījumus.

Atkarībā no pārvadājamās preces gabarītiem, sākuma un beigu lokācijas, sistēma veic kalkulācijas pēc noteikta cenrāža vai cenu formulas.

Pēc tam sistēma sagatavo un nosūta rēķinu klientam, kā arī veic efektīvāko maršrutu un laika grafiku plānošanu un nosūta kombinēto kravu un maršrutu plānu šoferim.

Vienlaikus sistēma nosūta klientiem rēķinus, kā arī uzskaita katra darbinieka kvantitatīvos rādītājus un nosūta darbinieku laika tabeles ar nepieciešamajiem kontējumiem grāmatvedības sistēmai.

Uzzini, vai iecerēto procesu var automatizēt!

Kontakti
Uz mājas lapas sākumu


* Precizējums: Ir iespējams izveidot arī tādu interneta veikalu, kurā nav ietverta maksājumu sistēma. Tādā gadījumā pircējs saliek grozā produktus, kuru cena tiek aprēķināta automātiski, un apstiprina pasūtījumu. Pēc tam pārdevējs vai viņa darbinieks apskata groza saturu, pārbauda produktu pieejamību noliktavā, izraksta un nosūta rēķinu pircējam.